شاپ کمپر - ShopCamper.ir
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4295
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
توالت وکیومی دستی						Seaflo manual toilet

توضیحات آگهی

قابلیت نصب مکانیزم مکانیکی در هر دو طرف کاسه
سیستم جلوگیری از برگشت بوی فاضلاب
سیستم مکانیکی با کارکرد آسان و مقاومت بالا
قابلیت خودمکندگی از مخزن آب