شاپ کمپر - ShopCamper.ir
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4299
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
دریچه تخلیه کمپر قطر 75

توضیحات آگهی

مجهز به صفحه استیل با قطر 3 میلی متر
بدنه ABS و شفت استیل
جهت آب بند نمودن کامل خروجی