شاپ کمپر - ShopCamper.ir
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4311
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
سوکت دوش آب – سفید

توضیحات آگهی

مجهز به کلید مکانیکی برای قطع و وصل
با قابلیت کم و زیاد کردن جریان آب
مقاوم در برابر نور آفتاب و عدم تغییر رنگ
اتصال آسان به شیلنگ دوش آب
به همراه سرشلنگی و شلنگ 1/5 متری