شاپ کمپر - ShopCamper.ir
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
شیلنگ و سر شیلنگ 1.5 متری						1.5 meter hose and head hose

توضیحات آگهی

سر شیلنگی با طراحی کاربردی و قابلیت قفل شوندگی
شیلنگ با طول 1.5 متر