شاپ کمپر - ShopCamper.ir
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4678
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
پایه میز گردان						Revolving table base

توضیحات آگهی

طول بازو 40 سانتی متر
ارتفاع پایه 50 سانتی متر