شاپ کمپر - ShopCamper.ir
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6548
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
پدل برد بادی مدل Bestway – High Wave

توضیحات آگهی

مناسب موج سواری ساده، پارو زنی ایستاده
(Paddle Board)،
ویند سرف و پارو زنی نشستهطول: 285cm
عرض: 76cm
ضخامت: 10cmبهمراه یک عدد صندلیاز جنس PVCوزن: 16kgروکش ضد سُرطراحی و ساخت کشور: چیندارای جای پا هنگام نشستن