شاپ کمپر - ShopCamper.ir
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4732
شاپ کمپر - ShopCamper.ir
یراق گردان صندلی (مخصوص کمپر)

توضیحات آگهی

جهت تبدیل صندلی خودرو به صندلی گردان خودرویی
قابلیت چرخش 360 درجه با دقت 10 درجه
در دو مدل چرخش از راست و چپ